Publikováno 19.12.2015

Správa smluvních závazků

Řešení je určeno pro firmy, které chtějí zefektivnit agendu tvorby, evidence a především sledování životního cyklu obchodních či jiných smluv. Řešení vychází z obecné teorie obchodního závazkového práva a reflektuje aktuální českou právní úpravu.

Proč koupit?

Správa smluvních vzorů, smluvní dokumentace a obchodních podmínek

Podpora verzování, auditní stopa veškerých změn. Kompletní schvalování smluvní dokumentace, včetně vzorových šablon. Možnost samostatné evidence podstatných záležitostí.

Správa smluvních závazků a pohledávek

Definování odpovědných osob až na úroveň jednotlivých závazků a pohledávek. Evidence očekávaných a realizovaných smluvních událostí. Historie smluvních stavů a přehled smluvních etap. Kompletní přehled relevantních závazků a pohledávek a stav jejich plnění.

Správa smluvních partnerů

Evidence veškerých náležitosti smluvních partnerů, včetně kontaktních osob. Přehledy uzavřených smluv, aktuálních smluvních závazků a aktuálních smluvních pohledávek napříč všemi smlouvami.

Smluvní etapy

Správa smluvních etap definovaných na základě smluvních událostí, na základě plynutí času, na základě uplatněného smluvního vzoru a definovaných ad hoc. Možnost definování periodických (opakovaných) smluvních etap.

Exekuční procesy

Možnost standardizace a automatizace procesů plnění závazků a uplatňování pohledávek, emailové notifikace zodpovědným osobám, eskalační pravidla při neplnění.