Publikováno: 21.1.2016

Role

Dokument popisuje, jak ve workflow engine Orgnes vytvořit a najít existující role.

Obsah:

Princip

Role představuje typ užití systému. Zjednodušuje mechanismus administrace, protože nastavení je definováno pro role. Uživatelům se pak role přidělují a tím pádem nastavení platící pro role platí i pro uživatele, kteří rolemi disponují. Toto nastavení zůstává v systému uchováno, i když se uživatelé mění.

Vytvoření Rolí

V panelu Pracoviště vyberte ikonu Role.

Pracoviště - Údržba řešení


Šablona pro vytváření Rolí pak vypadá následovně.

šablona Role - Základní údaje

Formuláře

Základní údaje

Formulář umožňuje vytvořit novou roli. V rámci vybraného týmu musí být název role jedinečný. Změna názvu role nemá vliv. ACL pravidla s danou rolí budou stále funkční.

Katalog

Formulář umožňuje nastavit složky a panely, které mají mít uživatelé s danou rolí k dispozici.

šablona Role - Katalog


Formulář umožňuje přidávat záznamy dvojího typu:

  • Složka – normální složka, která je založená na dotazu.
  • Panel – panel, který se objevuje v záložce Navigace v levém rámečku. Panel slouží jako kontejner na oblíbené složky z Katalogu.

Nová složka se přidá tak, že se vybere záznam Složky a příspěvky a stiskne tlačítko Přidat složku.

šablona Role - Katalog


Jestliže se do kolonky Dotaz přetáhne příspěvek dotazu, není třeba ostatní kolonky vyplňovat. Hodnoty se převezmou z dotazu.

Kolonky Ukázat součet, Spočítat nové, Spočítat s úkolem umožňují určit, zda se pro příspěvky hledané daným dotazem mají počítat i dané statistiky. Typicky se používají pouze pro složky, které jsou založené na dotazu, který hledá příspěvky s úkolem.

Nový panel se přidá tak, že se vybere záznam Panely a pak stiskne tlačítko Přidat složku.

Hledání existujících rolí

V panelu Rychlé parametry v kolonce Dle typu příspěvku vyhledejte XCR – Template Role.

Rychlé parametry - Dle typu příspěvku


Zobrazí se všechny příspěvky typu Role.

příspěvky typu Role
comments powered by Disqus