Publikováno 15. 12. 2015

Dotazy

Dokument popisuje jak vytvořit a najít existující dotazy.

Obsah:

Princip

Dotaz reprezentuje filtr, který předepisuje vlastnosti, které musí splňovat hledané příspěvky, aby byly nalezeny. Hledat dotazem lze tedy pouze příspěvky.

Dotaz může být parametrizován a vracet různá data na základě kontextu, ve kterém je spuštěn:

 • Je-li ve složce, může být parametrizován údaji uživatele, který jej spouští.
 • Je-li použit v příspěvku, může být parametrizován daty tohoto příspěvku.

V případě dotazu, který je použit složkou dále platí, že:

 • Dotaz může obsahovat i předpis toho, jak mají být uživateli data publikována, jestliže na složku klikne.
 • Dotaz může využívat i formulář, který se v případě kliknutí na složku zobrazí a umožní dodavateli vložit ručně nějaké parametry, které se pro spuštění dotazu využijí.
 • Výsledek dotazu, byl-li již uživatelem proveden, je automaticky aktualizován a obsahuje změny, které provádí jiní uživatelé.
 • Vytváření nového dotazu

  V galerii Nový příspěvek v pásu karet na záložce Pracoviště klikněte na ikonu Dotaz.

  Pracoviště - Vývoj nových řešení


  Zobrazí se následující formulář.

  šablona Dotaz - Základní údaje

  Význam kolonek

  Jedinečné jméno

  Nepřekládané, jedinečné v rámci týmu a dotazů.

  Překládané jméno

  Uživatelský název příspěvku.

  Definice

  Obsahuje xml, které definuje zejména:

  • nuggetTypes – Obsahuje jeden či více id typů příspěvků (šablony), kterého mají být hledané příspěvky.
  • attributes – Popisuje způsob, jak mají být nalezeny atributy, zobrazené u vyhovujících příspěvků. Možnosti jsou:
   • * - všechny,
   • onlyDefined,
   • simple.
   • sqlVariables – Inicializace dotazu. Zde mohou být různé výpočty, definice proměnných apod., které dotaz následně použije.
   • sql – Vlastní dotaz. Dotaz může používat proměnnou @nug_id, která obsahuje id příspěvku primárního kontextu, je-li dotaz použit ve formuláři.
   • presentation – Obsahuje xaml předpis typu kontrolu, který může vizualizovat data v případě, že je dotaz použit například ve složce publikující data v pravém horním rámečku.
   • sqlParameters – Parametry. Používá se pouze v případě, že je dotaz použit v kontextu typu formuláře. Parametr získává svoji hodnotu z kolonky formuláře respektive z atributu, který kolonka používá.

   Formulář s parametry

   [DOPSAT]

   Pouze s úkolem

   Typ přiřazení (přímo, skupinový, zástup) nehraje roli.

   Jak psát dotazy

   Obrázek databázového schématu.

   databázové schema


   Význam tabulek je:

   • Nuggets – Centrální tabulka příspěvků. Každý příspěvek je zde.
   • Values_nuget_keys – Cizí klič příspěvku.

   Příklady

   select

   *

   from

   nuggets

   where

   nug_typ_id = 100695

   and deleted = 0

   <query version="1" type="sql">

   <nuggetTypes>

   <nuggetTypeId value="100698" />

   </nuggetTypes>

   <attributes value="*" />

   <sqlVariables>

   -- initialization goes here

   </sqlVariables>

   <sql>

   select * from nuggets where nug_typ_id = 100698 and deleted = 0

   </sql>

   <sqlParameters />

   Publikování dotazu do katalogu rolí, týmů a osob

   Publikování dotazu je stejné ve všech třech případech. Detail publikování dotazu naleznete v následujícím odkazu.

   [Zde vložit link na dokument Role kapitola formuláře]

   Použití dotazu při návrhu formuláře

   [DOPSAT]

   Hledání dotazů

   Pomocí složky Dle typu příspěvku a zvolit XCR – template Query

   Rychlé parametry - Dle typu příspěvku


   V pravém horním panelu se zobrazí všechny příspěvky hledaného typu Dotaz.

   příspěvky typu Dotazy