Publikováno 15. 12. 2015

Workflow - Typy úkolů

Dokument popisuje, jak lze v systému Orgnes definovat pracovní postup [workflow].

Obsah:

Princip

Pracovní postup je předpis, který definuje úkoly. Pro každý úkol lze definovat:

 • Podmínky, za kterých je úkol proveditelný.
 • Podmínky, za kterých je úkol splněn.
 • Způsob, jak má být nalezen pracovník či pracovníci, kteří mohou úkol splnit.
 • Formulář, se kterým se má vykonat požadovaná aktivita.
 • Aktivita, kterou musí uživatel provést (číst či uložit).

Systém funguje tak, že se pokouší vždy po každém otevření či uložení příspěvku prozkoumat předpisy jednotlivých úkolů a pro každý aktualizovat log jeho událostí.

Typy událostí úkolů jsou:

 • Úkol přidělen – jsou splněny podmínky, za kterých lze úkol přidělit.
 • Přidělení úkolu zrušeno – podmínky, za kterých bylo možné úkol provést, již neplatí.
 • Úkol splněn – podmínky splnění úkolu byly splněny.
 • Splnění úkolu odmítnuto – úkol byl splněn, je stále platný avšak podmínky pro jeho splnění již neplatí.
 • Úkol přidělen jinému pracovníkovi.
 • Apod.

V souvislosti se změnami stavu jednotlivých úkolů mohou být definovány návazné akce. Mezi tyto akce patří:

 • Typické akce – například odeslání reportu mailem – avíza.
 • Custom akce – spuštění nějakého programu – je nutné programovat.

Vytvoření Workflow

Šablona Workflow

V záložce Pracoviště – Nový příspěvek klikněte na ikonu Pracovní postup.

Pracoviště - Vývoj nových řešení


Otevře se formulář Základní údaje.

Formuláře šablony

Základní údaje

Formulář umožňuje výběr typu příspěvku, jehož tvorba má být řízena a automatizována.

šablona Workflow - Základní údaje


Význam kolonek je následující:

 • Název – Název Pracovního postupu.
 • Automatizovaný typ – Je třeba vybrat šablonu, jejíž obsluha má být pracovním postupem automatizována.

Typy úkolů

Pojmenujte a popište typ úkolu. Určete, v čem bude informační práce přesně spočívat. To znamená, vyberte formulář příspěvku a vyberte typ aktivity, kterou má uživatel s formulářem provést.

Význam kolonek je následující:

 • Typy úkolů – kolonka umožňuje aktualizovat úkoly.
 • Pořadí – V tomto pořadí se úkoly vypisují do logu u příspěvku.
 • Název – Název úkolu.
 • Popis – Je třeba popsat, co musí pracovník v rámci úkolu udělat. Např. zaškrtnout kolonku.
 • Formulář – Vyberte formulář příspěvku, kterého se Pracovní postup týká.
 • Aktivita – Typicky Read (úkol spočívá v otevření příspěvku na daném formuláři) nebo Update (formulář je třeba uložit).
 • Způsob přiřazení pracovníka (osoby):
 • Directly – Konkrétní vybraný uživatel.
 • Using a query – úkol bude provádět skupina uživatelů, která bude nalezena daným dotazem.
 • By the user – Pracovník úkolu bude určen nějakou kolonkou ve formuláři.
 • Dotaz – dotaz, který se má spustit, aby byla nalezena skupina pracovníků, která může úkol provést.
 • Typ interpretace dotazu – jak se má výsledek dotazu interpretovat.
 • Kontrolní atribut – Určuje atribut, jehož hodnota se bude zkoumat, aby bylo možné stanovit, zda je úkol splněn.
 • Hodnota kontrolované kolonky – Jakou hodnotu má atribut mít.
 • Podmínit proveditelnost kolonkou 1,2,3 – Kolonka, která se bude testovat, aby bylo možné zjistit, zda je úkol proveditelný.
 • Hodnota 1,2,3 – Jakou hodnotu musí kolonka mít, aby bylo možné úkol provést.
šablona Workflow - Typy úkolů

Hledání

Složka Pracovní postupy všechny nebo pomocí složky Dle typu příspěvku a vybrat typ XCR workflow.

Rychlé parametry - Dle typu příspěvku