Publikováno 4.11.2015

Vytvoření nové šablony

Nebojte, ve workflow engine Orgnes to zvládnete ;-)

Obsah:

K čemu je šablona

Šablona je soubor nastavení. Tato nastavení určují zejména:

 • Jaké formuláře budou za jakých podmínek dostupné, jestliže uživatel pracuje s nějakým databázovým jevem.
 • Jak daný formulář vypadá, s jakými daty umožňuje pracovat.
 • Jak lze daný databázový objekt vytvářet.
 • Jak se vytváří jméno instance databázového objektu.

Vytvoření nové šablony

Z menu Nový příspěvek na záložce Pracoviště vyberte Obecná.

Vytvoření nové šablony z menu

Otevře se formulář Základní údaje nové šablony.

Základní údaje nové šablony

Význam kolonek je následující:

 • Code Name – nepřekládaný název šablony. Použijte následující schéma vytváření názvu: „zkratka názvu týmu″ + „ – template ″ + „název šablony dle analýzy″.
 • Ancestor – předchůdce. Slouží k výběru šablony předchůdce. Zvolením předchůdce jsou jeho formuláře přeneseny do vytvářené šablony. Výběrem XCR – smazatelný a vytvořený příspěvek je definován pouze formulář smazání.
 • Description – Nepřekládaná poznámka. Slouží k zadání textu poznámky, který se zobrazí ve formuláři Typy příspěvků všechny ve sloupci Popis.
 • Created Directly? – Příznak, zda se instance dají vytvářet přímo z galerie Nový příspěvek záložky Pracoviště pásu karet (ribbonu).
 • Section – Sekce. Slouží k zařazení šablony v záložce Pracoviště do galerie Nový příspěvek do příslušné sekce. Sekce lze aktualizovat pomocí formuláře Číselník sekcí.
 • Language – slouží k výběru jazyka, ve kterém mají být uvedeny hodnoty kolonek Translated Name a Translated Descirption.
 • Translated Name – slouží ke zvolení názvu šablony, který se zobrazí v menu Nový příspěvek.
 • Translated Description – slouží k vytvoření textu bubliny v záložce Pracoviště a příslušné sekci (např. Pro uživatele), která se zobrazí najetím kurzoru na vybranou šablonu.

Výsledek nastavení více šablon může vypadat například takto:

Jak může vypadat menu Nový příspěvek, je-li nadefinováno vice šablon.