Publikováno: 16.12.2015

Číselník formulářů

A teď to nejsnadnější, Číselník formulářů!

Obsah:

K čemu je Číselník formulářů?

Formulář - Číselník formulářů umožňuje aktualizovat formuláře řešení. Formulář - Číselník formulářů umožňuje pracovat se všemi formuláři řešení, nikoli pouze s formuláři dané šablony.

Formulář - Číselník formulářů vypadá takto:

Číselník formulářů

Kde hledat formuláře pro aktualizaci Číselníku formulářů?

Formuláře jsou uvedeny v analýze u příslušných šablon.

Jak přidat nové formuláře do Číselníku formulářů?

Postup:

  • Tlačítkem „Add new form type″ přidejte potřebné množství nových prázdných řádek.
  • Vyberte příslušný záznam v tabulce, který chcete aktualizovat.

Formuláře lze v Číselníku formulářů řadit podle libovolného sloupce. První prázdný řádek umožňuje filtrování.

Význam kolonek je následující:

  • Code Name – „zkratka názvu týmu ″ + „- zkrácený název šablony dle analýzy ″ + „ - zkrácený název formuláře dle analýzy″.
  • Icon 16 – umožňuje vložení ikony malé.
  • Icon 32 - umožňuje vložení ikony velké.
  • Activity Type – v kolonce zvolte možnost Create – volba umožňuje vytvoření, aktualizaci a čtení oprávněným uživatelem.
  • User Defined? – Všechny přidávané formuláře jsou vždy uživatelsky definovány => zaškrtnout.
  • User Defined Design? – Vzhled všechny přidávaných formulářů je vždy uživatelsky definován => zaškrtnout.