Publikováno 15. 12. 2015

Číselník atributů

Analýzu již máte hotovou, tak se atributů bát nemusíte!

Obsah:

K čemu je Číselník atributů?

Formulář umožňuje aktualizovat atributy řešení. Formulář umožňuje pracovat se všemi atributy řešení, nikoli pouze s atributy dané šablony.

Formulář vypadá takto:

Číselník atributů

Kde hledat atributy pro aktualizaci Číselníku atributů?

Atributy jsou v analýze uvedeny u příslušných formulářů.

Jak přidat nové atributy do Číselníku atributů?

Postup:

 • Tlačítkem „Add new atribute“ přidejte potřebné množství nových prázdných řádek.
 • Vyberte příslušný záznam v tabulce, který chcete aktualizovat.

Atributy lze v Číselníku atributů přehledně řadit podle libovolného sloupce. První prázdný řádek umožňuje filtrování.

Význam kolonek je následující:

 • Code Name – „zkratka názvu týmu ″ + „- zkrácený název šablony dle analýzy ″ + „ - zkrácený název atributu dle analýzy″.
 • User Defined? – Všechny přidávané atributy jsou vždy uživatelsky definovány => zaškrtnout.
 • Multi-valued – Vícehodnotový atribut umožňuje evidovat více hodnot v jediném atributu. Příklad: seznam účastníků služební cesty. Typicky je kolonka jedno hodnotová (nezaškrtnuto). V případě, že atribut může současně nabývat více hodnot, políčko označíme.
 • Column Label – Nadpis sloupce s hodnotami daného atributu, jsou-li vizualizovány tabulkou.
 • Field Label – Implicitní popiska kolonky založené na daném atributu.
 • DataType - Datový typ určuje, jaký druh hodnoty lze do kolonky využívající atribut s daným datovým typem vložit:
  • value binary – libovolný soubor.
  • value binary translated – překládaný soubor. Ve formuláři musí být kolonka se seznamem jazyka, nebo musí být příslušná hodnota jazyka nastavena jinak.
  • value boolean – logická hodnota (typicky checkbox).
  • value date – datum (typicky datetimepicker).
  • value decimal number – desetinné číslo (typicky textbox).
  • value foreign key (nugget) – odkaz na jiný příspěvek (typicky roletka), tento datový typ má atributy.
  • value foreign key (option) – odkaz na vybranou volbu ze seznamu hodnot definovaného pomocí číselníku seznamů, nemá atributy – pouze název popis a údaje od – do.
  • value integer – celé číslo (typicky textbox).
  • value text long not translated – dlouhý text (typicky rich text editor).
  • value text long translated – dlouhý text překládaný. Ve formuláři musí být kolonka se seznamem jazyků, nebo musí být příslušná hodnota jazyka nastavena jinak.
  • value text short not translated – krátký text (typicky textbox).
  • value text short translated – krátký text překládaný. Ve formuláři musí být kolonka se seznamem jazyků, nebo musí být příslušná hodnota jazyka nastavena jinak.